Skema Uge 9

Skema uge 9

 

8.00 – 8.30 Fysik
8.30 – 10.00 dansk

Afslutning af identitet – at bryde et mønster

Opsamling på Ørneflugt, Jeg holder af hverdagen.

 

engelsk Engelsk Dansk

Opstart af nyt fordybelsesemne – selviscenesættelse!

Fysik
10.20 – 11.50 matematik matematik Projekt

Tema: Logodesign

kitte kommer og taler optagelse.dk

Maria er vikar da Carsten ikke er der

Projekt

Tema: Logodesign

 

logo quiz

opstart af design af nyt logo til 10.klasse

Dansk

 

12.30 – 14.00 projekt

Tema: Logodesign

opgave om maslows behovspyramide

 

matematik Projekt

Tema: Logodesign

Dansk
14.15 – 15.45 Fransk Tysk Tysk