Skema Uge 8

Skema uge 8

8.00 – 8.30

 

8.30 – 10.00

 

Dansk

Bo har timerne

Vi arbejder med skriftlig dansk

Fokus grammatik .

 

 

Projekt

Tema: Logoer

udlevering af kompendie

indledende snak: Hvad er et logo? Gennemgang af 3 gode logoer

læse i kompendiet og tale om logoets 4 elementer

Lektie: Læse side 24-36 om navne

 

Projekt

Mulighed for at færdiggøre sin uddannelsesplan. Hvis man er færdig og den er afleveret møder man kl. 10.

 

 

 

Matematik

Fysik

10.20 – 11.50

 

Matematik

Dansk

Arbejde med skriftlig dansk

 

Bo har timerne

Matematik Engelsk

Projekt

Tema: logoer

Færdiggørelse af logoanalyseopgave og lille fremlæggelse.

introduktion til logo design opgave

12.30 – 14.00

 

Tysk/Fransk

Engelsk

Projekt

Tema: logoer

Tal om det læste: navne!

Se filmen “Logorama”

Se eksempler på logoer udvikling og logo fails!

 

Dansk

Husk komp.  mønsterbryder til undervisningen

Vi læser Frøkenen og Omstændigheder

 

 

 

14.15 – 15.45

 

Tysk

Projekt

Tema: Logoer

Læse s. 36-68 og tale om dyr og maskotter i logoer

Igangsætning af lille logo analyseopgave