Skema Uge 45

Skema uge 45

8.00 – 8.30

 

Fysik

8.30 – 10.00

 

Dansk

 

Læs til mandag til side 52 i Oh, Romeo – besvar ?.

 

Projekt

Tema: Internet og computere

evt. repetition fra sidste uge

-læse i kompendie

-billeder på hjemmesider

-hjemmesiders opbygning

 

Dansk

Læs til side 100 i Oh, Romeo – besvar ?.

Samtal om roman

Matematik

Fysik

10.20 – 11.50

 

Matematik

Dansk

Læs til side 76

i Oh, Romeo – besvar ?.

Samtale om roman

 

Matematik

Engelsk

Dansk

Læs til side 124 – besvar ?.

Arbejde med opgaverne i arbejdshæftet.

12.30 – 14.00

 

Tysk/Fransk

(Fransk er til kl. 15)

Engelsk

Projekt

Tema: Internet og computere

Computerspil

-Vi skal arbejde med computerspil og tale om hvad det er og hvad de kan

-spille spil og lave en analyse

-Aktantmodel

-evt. læse artikel om unges brug af voldelige computerspil

 

 

 

Projekt

Tema: Internet og computere

-Skriftlig opgave om unges brug af sociale medier af Imran Rashid

Afleveres senest kl. 14

 

14.15 – 15.45

 

Tysk

Projekt

Tema: Internet og computere