Forside

Opslagstavlen

Ang. uddannelsesplan og optagelse.dk

Kære elever og forældre i 10.COM

Husk at optagelse.dk og uddannelsesplanen skal afleveres i udprintet form og med en forældre underskrift senest i morgen fredag d. 24. feb. 2017 til uddannelsesvejleder Erik Zabel.

Hvis der er spørgsmål vedr. udfyldelsen af disse planer, har alle forældre modtaget et skriv på deres Eboks.

Bedste hilsner fra Lærerne i COM

Følgende elever mangler at få godkendt og aflevere deres Uddannelsesplan: Anas, Emil, Gregers, Jhanzeb, Melissa, Isa, Sanaa og Zahra! Få styr på det med Erik SENEST 1/3!

___________________________________________________________________________________________________

Åbenhus folder fra uddannelsesstederne kan ses her: aabent-hus_2016-2017

____________________________________________________________________

 Sygemelding: FORÆLDRENE skal sygemelde/melde jeres evt. fravær på mail:

com10@com10.dk

Sygemeldingen skal ske på elevens første sygedag inden kl. 8.00.

Husk at skrive telefon nr. eller mailadresse, hvis I vil kontaktes. Mailen vil blive læst hver dag og vil blive besvaret indenfor to arbejdsdage.