Forside

Opslagstavlen

Kære elever i 10.com,

Tirsdag d. 19.december skal vi alle på tur til Filmbyen i Avedøre, hvor I i grupper skal indspille reklamefilm. Vi mødes ude foran porten til Filmbyen på Avedøre Tværvej kl. 9.00 (se der hvor krydset er på kortet her: filmbyen.

I har fri derude fra kl. 15.30. HUSK EN MADPAKKE!!! Der kan ikke købes noget derude og I kan IKKE nå at køre ud efter noget (Magnus og Frederik!) i spisepausen! ;o)

Vi glæder os til en spændene og hyggelig dag sammen med jer derude.

VH

Carsten og Maria

__________________________________________________________________________________________________________________

Tilbud om ekstra dansk
I ekstra dansk i 10. klasse skal vi arbejde med både grammatik, retstavning og tegnsætning. Vi skal arbejde med FP10 i skriftlig- og mundtlig fremstilling (prøveform B). Vi arbejder med, hvordan man udvælger et passende prøveoplæg, samt hvordan selve synopsen skal opstilles/laves, og hvordan den mundtlige prøve forløber. I forhold til den skriftlige del arbejder vi med at opsætte det korrekte layout til den pågældende genre, samt et generelt arbejde med de skriftlige genrer, som man kan møde til prøven. Det er primært fokus på den skriftlige del af danskfaget.
Der tages udgangspunkt i dine færdigheder ved hjælp af konkret målsætning og differentieret undervisning.

Ekstra dansk begynder onsdag i uge 45 og er hver onsdag frem til uge 17. Undervisningen foregår kl. 14.15- 16.00 på Engstrandskolen i finger D.

Du kan tilmelde dig ved at give dit navn og dit mobilnummer til din dansklærer og så sørger vi for at du bliver skrevet på holdet.
Hilsen Camilla

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 Sygemelding: FORÆLDRENE skal sygemelde/melde jeres evt. fravær på mail:

com10@com10.dk

Sygemeldingen skal ske på elevens første sygedag inden kl. 8.00.

Husk at skrive telefon nr. eller mailadresse, hvis I vil kontaktes. Mailen vil blive læst hver dag og vil blive besvaret indenfor to arbejdsdage.